Fagforbundsukene 2010 - Turnèavslutning i Kautokeino - Fagforbundet

Fagforbundsukene 2010 - Turnèavslutning i Kautokeino

Stor skole
Noen av de omlag fire hundre elevene ved barne- og ungdomsskolen i Kautokeino (Foto: Bjørn Svalastog)

Etter flere dager på veien nådde verveutvalget i Fagforbundet Finnmark siste stopp på rundreisa i Vest-Finnmark

En ting kan alle som var med på årets rundreise i forbindelse med Fagforbundsukene være enige om, og det er at uansett hvor man har vært, har man truffet bare blide og glade Fagforbundsmedlemmer. Dette gjaldt også i høyeste grad på reisens siste stopp, Kautokeino.

Men det som kanskje har vært like mye gledelig for de utsendte tillitsvalgte har vært at også veldig mange medlemmer viser at de har krav til forbundet sitt og vet å si fra hvis det er ting som de også kanskje er misfornøyde med. Det er da også noe av poenget med en slik rundreise, nemlig at man skal komme dit medlemmene er til daglig og lytte til det de har å si.

En foreløpig oppsummering fra årets rundreise i Finnmark får være at det har vært en flott turnè i møte med masse flotte mennesker. Det er all grunn til å takke alle medlemmer og lokale tillitsvalgte som tok så godt i mot oss overalt på reisen.

Under følger noen flere bilder fra dagen i Kautokeino.

Inventar på et av forkontorene på kommunehuset

 

Lystig gjensyn. Kalle er kjøkkensjef på helsesenteret og er tidligere tillitsvalgt i Fagforbundet

 

Blide ansatte og brukere ved aktivitetssenteret