Kursoversikt høsten 2010 - Fagforbundet

Kursoversikt høsten 2010

Oversikt over høstens organisatoriske kurs i Fagforbundet Finnmark er klar

Opplæringsansvarlig, Øystein Hansen melder om at det på grunn av stor aktivitet på kursfronten i første halvdel av året blir noe færre kurs andre halvdel.

OVERSIKT OVER PLANLAGTE KURS OG KONFERANSER I FAGFORBUNDET FINNMARK HØST 2010

Under forutsetning av tilstrekkelig påmelding fra fagforeningene vil følgende kurs bli arrangert:

FORHANDLINGSTEKNIKK

Dato uke: 14. september - 16. september 2010 uke 37 Her kan det bli forandring på dato.

Målgruppe: medlemmer iforhandlingsutvalg lokalt

Søknadsfrist:Innkalling

Sted: Lakselv hotell

FANE 2 SAMLING

Dato uke: 5. oktober - 6. oktober 2010 uke 40

Målgruppe: Ledere/Fane 2 ansvarlige

Søknadsfrist: Innkalling

Sted:Alta

FANE 2 SAMLING

Dato uke: 12. oktober - 13. oktober 2010 uke 41

Målgruppe: Ledere/Fane 2 ansvarlige

Søknadsfrist: Innkalling

Sted: Tana

TILLITSVALGTOPPLÆRING FASE 2. DEL 2.

Dato uke; 15. november - 19. november 2010 uke 46

Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomført Fase 2 - del 1 KS-området.

Søknadsfrist: Innkalling

Sted: Lakselv Hotell

YRKESFAGLIG KURS/DAGSKONFERANSER

Dato: Ikke avklart

Seksjoner sender ut kursplakater når tiltak er avklart.

Det vil bli sendt ut kursplakater til de kurs som det er søknadsfrist til ca. 3 uker til 1 måned før søknadsfrist.

Påmelding skal skje til lokal fagforening, som samlet sender det til postmottak.fi@fagforbundet.no

NB husk navn, adr. Mobil Tlf.nr og evt e-post adr.

 

For ytterligere oversikt over møter og kurs i Fagforbundet Finnmark: Klikk her