Samlet til tariffinfo. - Fagforbundet

Samlet til tariffinfo.

Fikk informasjon
Tillitsvalgte på informasjonsmøte om tariffavtaler. F.v. Anne Olavson, Jarle Sund (begge Båtsfjord) og Unn Berit Guttormsen fra Berlevåg som følger spent med (Foto: Bjørn Svalastog)

Oppgjøret i flere av tariffområdene er som kjent i havn. Som følge av dette er det nå tid for å informere de tillitsvalgte rundt om i foreningene om innholdet i de fremforhandlede avtalene

Denne uka har tillitsvalgte i henholdsvis Øst-Finnmark og Vest-Finnmark vært samlet i Nesseby og Alta for en gjennomgang av de nye avtalene. Dette er nødvendig for å sette de ulike tillitsvalgte bedre i stand til å raskt sette seg inn i innholdet, og ikke minst som en tidlig forberedelse til de lokale forhandlingene som skal holdes i tiden mellom oktober og november i år.

Tor Inge Hoaas fra kompetansesenteret i Nord-Norge var foredragsholder begge stedene. I tillegg til informasjon med utgangspunkt i Riksmeklingsmannens møtebok, ble det også gitt rikelig anledning til spørsmål og svar. Det ble dessuten også satt av tid til informasjon om streiken som pågikk i fire foreninger i Finnmark. Her var det de tillitsvalgte i de aktuelle kommunene som fortalte hvordan det opplevdes å gjennomføre den største streiken i landet på ca. 30 år.

Det kan også nevnes at tillitsvalgte i SPEKTER-området vil bli innkalt til eget informasjonsmøte i Tromsø sammen med andre tillitsvalgte fra helseforetakene i Nord-Norge.

Rådgviver ved kompetansesenteret i Nord-Norge, Tor Inge Hoaas, forklarte innholdet og betydningen av de nye avtalene
Rådgviver ved kompetansesenteret i Nord-Norge, Tor Inge Hoaas, forklarte innholdet og betydningen av de nye avtalene

Foto: Bjørn Svalastog