KS-oppgjøret og tallenes klare tale - Fagforbundet

KS-oppgjøret og tallenes klare tale

Lurer du på hva de kommunalt ansatte fikk i lønnsøkning etter streiken? Her er tallenes klare tale

Alle som omfattes av kap. 4 får et generelt tillegg på 2,1 prosent, minst 7100 .- Virkningsdato: 1.7. 2010

Nye minstelønnssatser  Virkningsdato 1.8. 2010

0 år

4 år

8 år

10 år

10-årstrinnet økte med

 

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

239.800

244.900

259.900

306.000

17 000

 

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

279.200

281.200

286.500

335.300

18 800

 

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

321.800

325.000

335.900

374.500

20 800

 

Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

340.400

344.300

347.700

398.000

22 600

 

Stillinger med krav om mastergrad

365.000

375.000

400.000

440.000

25 500

 

 

Arbeidstakere i stillinger med minst 20 års lønnsansiennitet:

1.5 2010                                      1.7.2010                                       1.5.2011
311 200 kr. (ny minstelønn) 318 300 kr. (generelt tillegg) 323 000 kr. (garanti)

• Det er satt av en pott til lokale forhandlinger. Det er gitt føringer om at de lokale forhandlingene blant annet skal gå til likelønn, lederrelasjoner og lønnskompensasjon for ansatte som har tatt relevant tileggsutdanning. Uttelling for spesial-, tilleggs- eller videreutdanning kompenseres med mellom 5000 og 20 000 kroner, avhengig av utdanningens varighet. Både disse tilleggene, resultat fra lokale forhandlinger og tillegg for ansiennitet skal komme i tillegg til ny minstelønn.

• Fagforbundet nådde ikke fram med kravet om økte ulempetillegg. Det er fortsatt slik at kvelds- og nattillegget øker når grunnlønna kommer over 289 999 og 349 999. De som får en ny grunnlønn over disse trinnene, får økte tillegg.

• Det gis et generelt kronetillegg på 2000 til ansatte med høyskoleutdanning (kap. 4B). Virkning 10.6.2010

Lærerne gis et generelt tillegg på 1,15 prosent. (kap. 4C). Virkning 10.6.2010

I tillegg får lærere og høyskoleutdannede det generelle tillegget 1.7. 2010