Koordinerer saker innen SPEKTER-området - Fagforbundet

Koordinerer saker innen SPEKTER-området

Koordinerende ledd
Noen av medlemmene i koordinerende ledd SPEKTER som var samlet til møte i Alta nylig. T.v. leder, Ole I. Hansen

Fagforbundet Finnmark har et eget koordineringsledd for saker som berører helseforetakene. Det koordinerende leddet har mangeoppgaver å ivareta

Vi spør leder av denne koordineringsgruppa, Ole I. Hansen, hva disse oppgavene består av, og hvem som besitter plassene i den.

Koordinerende Ledd er sammenslutning/utvalg bestående av Hovedtillitsvalgte, Foretakstillitsvalgte, samt lederne i de fagforeningene som organiserer medlemmer innenfor Spesialisthelsetjenesten. Kompetansesentret i Tromsø samt Fylkesstyret er med i tillegg. Hovedvernombudet i Helseforetaket tiltrår også dette utvalget hvis hun/han er medlem i Fagforbundet. Arbeidsgiver innenfor dette området hører inn under arbeidsgiverforeningen Spekter, og ikke Kommunenes Sentralforbund der man finner kommunene.

Som navnet så fortreffelig beskriver, skal dette utvalget koordinere tillitsvalgtarbeidet innen for sitt område spesialisthelsetjenesten. Området er stort og omfatter bl.a. sykehusene, psykisk helsevern og rus, prehospitale tjenester (ambulase, AMK m.m.). Mye god kompetanse, og med å spille på hverandre og gjøre hverandre gode, får man det beste ut av tillitsmannsresursene.

Viktige arbeidsoppgaver:

· Fremme saker overfor arbeidsgiver og gir uttalelser vedr. foretaket.

· Utvalget velger foretakstillitsvalgt- FTV.

· Fremmer kandidat til foretaksstyret etter forslag fra fagforeningene.

· Utpeker Fagforbundets representanter til alle fellesutvalg innen foretaket.

Koordineringsleddet hadde nylig møte i Alta. Der var blant annet utfordringer innen ambulansetjenesten et hett tema.