SHS med fokus på LØFT - Fagforbundet

SHS med fokus på LØFT

Engasjerte deltakere
Foreleser Bente Storfjell fra Kommunal kompetanse gir arbeidsoppgaver til deltakerne på fagdagen (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Både Fagforbundet og Seksjon Helse og sosial i Finnmark er opptatt av arbeidsmiljøet. Derfor ble det satt fokus på dette ved å arrangere fagdag med tema LØFT.

21 og 22 april gjennomførte Seksjon helse og sosial del 1 av et 2.dagers fagkurs i Alta og Tana, med totalt 73 deltakere. Det var 15 av 22 mulige fagforeninger som var representert.

Temaet dreier seg om å ha løsningsfokus på de utfordringer vi møter i arbeidslivet. LØFT er en forkortelse for Løsningsfokusert tilnærming. Det handler om motivasjon til å se løsninger og få til samarbeid, framfor å kose seg med misnøyen.

Forelesere var Anne Lise Varfjell og Bente Storfjell fra Kommunal Kompetanse, region Nord.

Fram til siste del av kurset som avholdes 8. og 9 juni har deltakerne fått en hjemmeoppgave som dreier seg om hva de kan gjøre for å bedre arbeidsmiljøet. Den skal de bl.a. presentere når de møtes til del 2.

Deltakerne viste stort engasjement på begge kurssteder og evalueringene viser også at de var veldig fornøyde med dagen, ikke minst med de 2 foreleserne våre sier seksjonsleder i SHS Finnmark, Bjørg Tapio.


FLERE BILDER FRA FAGDAGEN I ALTA

Deltakerne jobbet mye i grupper for å legge fram
idder om samarbeid og felles løsninger.