OPS - Dyrt og dumt - Fagforbundet

OPS - Dyrt og dumt

Finansminister Sigbjørn Johnsen har uttalt om Offentlig-privat samarbeid (OPS) at - Hvis du har penger på bok, så kjøper du ikke varer på avbetaling

Fagforbundets leder, Jan Davidsen, har tidligere sagt at - OPS er berre ein ny måte å privatisera på. Det er eit tiltak for at private kapitalinteresser skal få mjølka dei offentlege budsjetta. Til og med Trygve Hegnar stille seg bak dette, da han på lederplass i Finansavisen skrev - Vi synes, for en gangs skyld, at Davidsen har et poeng. Grunnen til at Davidsen, Johnsen og Hegnar er enige, handler om forståelse av enkel økonomi.

OPS går ut på at private aktører tar ansvar for å finansiere og drifte større prosjekter over lang tid, gjerne 25-30 år. Det finnes ikke en seriøs bank i verden som gir like lav lånerente til en privat aktør, som den vil gi til den norske staten, og det sier seg selv at det blir dyrere. I tillegg må jo den private aktøren ha en viss profitt.

Internasjonalt er det Storbritannia som har gått lengst i bruken av OPS, og høster nå frukter med flust av skandaler. Både folket og politikere tar nå avstand fra finansieringsmetoden. Et eksempel på hvor galt det kan gå er det havarerte offentlig-private samarbeidet om undergrunnen i London. Prosjektets havari har kostet mellom 170 og 410 millioner pund og fullføring av arbeidet er avhengig av økt pris på tjenestene til innbyggerne. Den konservative London-ordføreren Boris Johnson har kommentert skandalen slik: - Vi blir bedt om å skrive blankosjekk for å redde et mislykket t-banesystem. I andre land ville dette blitt kalt plyndring, her blir det kalt OPS. De samlede erfaringene har vært så dårlige at de konservative nå går til valg på at hvis de vinner neste valg skal de avslutte Storbritannias bruk av Privat-Finansierte Initiativ (PFI) som er en form for OPS. Dette må vi lære av.

Fagforbundet mener at det er det offentlige som skal ha ansvar for utbygging og vedlikehold av vei, bane og annen offentlig infrastruktur. Vi ber om at regjeringen holder løftene fra Nasjonal transportplan om at det ikke skal åpnes for flere OPS-prosjekter nå.

Jorunn Romsdal
Fylkesleder, Fagforbundet Finnmark