Ledersamling i Karasjok - Fagforbundet

Ledersamling i Karasjok

Ledersamling
Noen av lederne som var samlet i Karasjok (Foto: Bjørn Svalastog)

Mye nyttig informasjon ble gitt, og mange gode diskusjoner ble det da lokalforeningsledere var samlet i Karasjok nylig

På den tre dager lange samlingen var deltakerne innom temaer som, seksjonsarbeid, pensjonsleverandører, prinsipper rundt begrepet Norsk Standard, organisatorisk arbeid, vedtekter og nytten av å kunne lage og administrere egne lokale nettsider. Altså et vidt spenn hva tematikk angår. Forelesere var rekruttert både fra egne rekker og eksternt.

Som et resultat av at flere fagforeningsledere benyttet sjansen til å søke om eget nettdomene for sin fagforening under samlingen, viser det seg nå at hele 17 lokalforeninger i Finnmark har skaffet seg egen nettside. På samlingen ble det gitt en innføring i hvordan nettsidene skal lages og administreres, så nå er det ventelig at medlemmer lokalt i langt større grad enn tidligere skal kunne skaffe seg informasjon om egen forenings aktivitet på en enklere måte.

Slike ledersamlinger viser seg veldig nyttige. Ikke minst gjelder dette prinsippet om erfaringsutveksling og det å kunne sitte sammen å diskutere felles problemstillinger. Det er mange ting å huske på i jobben med å lede en lokalforening, og da er det greit å vite at man ikke er aleine om jobben, men at en er flere i samme båt. Det kan også tyde på at det jobbes bra med rekruttering av nye tillitsvalgte i fylket, ettersom alderen på deltakerne spredte seg fra 22 år og oppover.