Nye satser i statens reiseregulativ - Fagforbundet

Nye satser i statens reiseregulativ

Fra 1. mars er det nye diett- og kilometersatser i statens reiseregulativ.

 
I Særavtalen for reiser innenlands er følgende satser endret:

Kjøregodtgj. økt til kr 3,65
Passasjertillegg økt til kr 0,90

Kostgodtgj. for reiser med overnatting er øket til kr 580,-

Kostgodtgj. for reiser uten overnatting er endret på følgende måte:
Fravær 5-9t er økt til kr 175,-
Fravær 9-12t er økt til kr 270,-
Fravær over 12t er økt til kr 445,-

Måltidstrekk ved utbet. av døgndiett skal fremdeles gjennomføres ved 10% for frokost (kr 58,-), 40% for lunsj (kr 232,-) og 50% for middag (kr 290,-).

Måltidsfradrag i dagdiett skal være kr 175,- for lunsj.