Årets første representantskapsmøte avviklet i Karasjok - Fagforbundet

Årets første representantskapsmøte avviklet i Karasjok

Representanskapsmøte
Representanter fra fagforeningene i fylket var samlet i Karasjok like før påske (Foto: Bjørn Svalastog)

Som vanlig ble årets første av to representantskapsmøter avviklet like oppunder påske. Også denne gangen i Karasjok.

Ca. 70 representanter var samlet for å gjøre en del viktige vedtak. I og med at dette er det første møtet hvor representantene fra alle fagforeningene er samlet i år, blir alle årsmeldinger og rapporter som viser aktivitet og regnskap for foregående år lagt fram til godkjenning. Dett gjelder også budsjett og handlingsplan for kommende periode. Alle sammen ble enstemmig vedtatt.

Som hovedinnleder første dag var styreleder i Finnnmarkseiendommen, Harald Larssen invitert for å legge fram status i arbeidet i Fefo så langt. Et interessant innlegg som skapte en viss temperatur i den påfølgende debatten. Flere av representantene fremhevet fredning av utmark som et særlig problem, en oppfatning som til dels ble delt av Larssen selv, ettersom spørsmålet om fredning er et statlig anliggende og ikke Fefo sitt. Mange stilte seg spørsmålet om hva vitsen med egen forvaltning er dersom en ikke er i stand til å forvalte egen grunn fullt ut.

Leder i Finnmarkseiendommen, Harald Larssen
Leder i Finnmarkseiendommen, Harald Larssen
Foto: Bjørn Svalastog

Innledningen til politisk debatt andre dag tok nestleder i Fagforbundet Geir Mosti seg av. Han la spesielt vekt på hva Fagforbundet skal gjøre de neste fire åra som følge av vedtakene til Prinsipp og handlingsprogrammet som ble fattet på siste landsmøte. Ikke uventet dreide den påfølgende debatten seg mye om sykehus- og helsepolitikk. Det er en kjent sak at man har slitt noe med fotfestet innen SPEKTER-området på tillitsvalgtsida den siste tiden, og beskjeden fra Mosti er klar og tydelig, vi skal ta sykehusene tilbake! Blant annet må det jobbes for å få slutt på lønnsforskjellene mellom sykepleiere som er medlemmer i NSF og de som er medlem i Fagforbundet sa han.

Nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti, innledet til politisk debatt
Nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti, innledet til politisk debatt
Foto: Bjørn Svalastog

Redaksjonskomiteen på møtet hadde jobbet godt, og la fram 5 politiske uttalelser. Disse uttalelsene vil bli lagt ut på hjemmesidene etterhvert.

 

 

Dokumenter