Verveutvalget satser på økning også i 2010 - Fagforbundet

Verveutvalget satser på økning også i 2010

Slagplan lagt for økning i 2010
Verveutvalget var samlet til møte i Kirkenes denne uka (Foto: Bjørn Svalastog)

Verveutvalget i Fagforbundet Finnmark har evaluert fjorårets verveinnsats og sier seg meget fornøyd med at Finnmark i 2009 lå på vervetoppen i landet. Nye mål for 2010 er klare

Også i år satser man på en økning av nyinnmeldte medlemmer i Fagforbundet Finnmark. I 2009 var verveutvalgets eget mål at det skulle verves 584 nye medlemmer til forbundet, og i 2010 har man mål om at det skal verves 590 ny medlemmer. Resultatet for antallet nyinnmeldte i 2009 var 594 medlemmer. Det har med andre ord vært en formidabel verveinnsats rundt om i lokalforeningene i løpet av fjoråret. 

Å si at man skal verve nye medlemmer er veldig enkelt. Langt verre er det å få dette til i det virkelige liv. Men verveutvalget har lagt en slagplan for hvordan målet om nesten 600 nye medlemmer skal nås i år. Verveutvalget mener at noe av det viktigste i arbeidet med å få nye potensielle medlemmer til å ønske å melde seg inn i Fagforbundet er å være synlige og vise til at Fagforbundet faktisk er til for medlemmet, overalt og til enhver tid. Derfor har det blitt vedtatt å lage eget info.- og brosjyremateriell, samt en egen kalender for Fagforbundet Finnmark (les egen artikkel) som skal være med på å synliggjøre egen fylkesorganisasjon. 

Det skal også innkalles til kurs og opplæring for verveansvarlige i lokalforeningene i løpet av året. Her skal det først og fremst være fokus på årets fagforbundsuker.

Selv om Fagforbundet har vokst til å bli et forbund med mer enn 310.000 medlemmer på landsbasis, er det like viktig som alltid å fokusere på å gjøre forbundet enda større. Det er veldig mange som ennå ikke har blitt spurt om de ønsker å være medlem i Fagforbundet og mottoet er like sterkt som før "Gå ut og spør!"