Medlemsstatistikk 2009 - Finnmark best i landet - Fagforbundet

Medlemsstatistikk 2009 - Finnmark best i landet

Verveutvalget i Fagforbundet Finnmark hadde ved inngangen av 2009 satt et mål om å verve minimum 542 nye medlemmer til forbundet i løpet av året.

Den endelige oversikten for 2009 foreligger nå, og det viser seg at det i Fagforbundet Finnmark ble vervet hele 594 nye medlemmer til forbundet i løpet av foregående år. Dette betyr en måloppnåelse på 110%

Sammenlikner man tallene med resten av landet, viser det seg at Finnmark ligger helt på topp i forhold til oppnåelse av egne vervemål. Det var bare to andre fylker som klarte å oppnå vervemålene sine for fjoråret, og det var Oslo og Troms.

Leder av verveutvalget i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen, er meget glad for at medlemsutviklingen går så bra i fylket for tiden og fremhever at synlighet overfor medlemmene og i samfunnet forøvrig er en viktig faktor for å verve nye medlemmer. Men nå gjelder det å stå på slik at utviklingen går i riktig retning også i 2010.