Felles seksjonsstyremøte på Skaidi - Fagforbundet

Felles seksjonsstyremøte på Skaidi

Felles samling
Seksjonsstyrene i fylkesorganisasjonen var samlet til felles møte på Skaidi hotell denne uka (Foto: Bjørn Svalastog)

Torsdag og fredag denne uka var alle seksjonsstyrene i fylkesorganisasjonen samlet til felles møte på Skaidi. I tillegg til at det var satt av tid til separate møter var det også fokus på felles planlegging av aktiviteter i 2010, både av yrkesfaglig og organisatorisk art.

Seksjonsstyrene har for en tid tilbake vedtatt at det skal avholdes to felles seksjonsstyremøter i året, en før sommeren og en før jul. Seksjonene rullerer på ansvaret for innkalling og saksliste til møtene, samt ansvaret for gjennomføringen av selve møtet. Denne gangen var turen kommet til SST, og møtet var både godt planlagt og gjennomført i deres regi.

Disse fellesmøtene gjennomføres først og fremst med tanke på planlegging og gjennomføring av felles tiltak i den toårige valgperioden for seksjonsstyrene, og møtet på Skaidi hotell viste seg nyttig i så måte. I tillegg til at seksjonsstyrene har ideer til yrkesfaglige tiltak var også Anne-Lise Varfjell fra Kommunal kompetanse invitert til møtet for å legge fram forslag til kurs som seksjonene kan benytte seg av i året som kommer, både individuelt og felles. Erfaringene med samarbeidet med Kommunal kompetanse er meget gode og seksjonene nyter godt av dette.

Lliste over yrkesfaglige og organisatoriske kurs i regi av Fagforbundet Finnmark i 2010 vil være klar etter neste møte i opplæringsutvalget tirsdag 8. desember.