Landsmøtet er over, tid for oppsummering - Fagforbundet

Landsmøtet er over, tid for oppsummering

Mange på talerstolen
I alt 13 av de 17 delegatene fra Finnmark leverte innlegg fra talerstolen (Foto: Bjørn Svalastog)

Landsmøtet 2009 ble avsluttet sist fredag presis klokka 16.30. Da hadde 434 delegater i løpet av fem dager staket ut kursen for Fagforbundet de neste fire åra. 17 av disse delagetene kom fra Finnmark, og de gjorde en flott innsats i salen.

Delegasjonsleder for Finnmark, Bjørg Tapio, sier i en oppsummering etter Landsmøtet at hun er mer en godt fornøyd med innsatsen til alle sammen. Av de 17 delegatene var 13 på talerstolen og leverte innlegg. Det ble også levert inn flere forslag som ble votert over siste dagen. Noen av forslagene ble sågar vedtatt der og da, eller sendt over til forbundsstyret for videre behandling. Spesielt gledelig var det at også de yngste i delegasjonen tok steget fullt ut og overvant den smule frykt det kan være å stå på en talerstol foran nesten 1000 tilhørere.

I tillegg var Finnmark representert i redaksjonskomiteen for vedtektene ved Unn Berit Guttormsen fra Berlevåg. Unn Berit steppet inn i siste liten som vararepresentant og gjorde en flott innsats i komiteen.

Gledelig var det også at vår fylkesleder, Jorunn Romsdal, ble enstemmig valgt inn i forbundsstyret i Fagforbundet de neste fire åra. Forbundsstyret er et av de høyeste organene i landsmøteperioden og består av arbeidsutvalget og 10 frie valgte representanter fra landsstyret.

Sigurd Løfgren fra Sør-Varanger bidro med egenprodusert kunst i foajeen på Folkets hus
Sigurd Løfgren fra Sør-Varanger bidro med egenprodusert kunst i foajeen på Folkets hus
Foto: Bjørn Svalastog

Også på den kulturelle siden var Finnmark representert på Landsmøtet. Både i form av hobbyarbeidene til Sigurd Løfgren fra Sør-Varanger, og gjennom scenekunst med revygruppa 3 griser fra Hammerfest, som alle bidro med stor suksess. En kan altså trygt si at finnmarkingene i aller høyeste grad var med på å sette Nord-Norge på kartet under Landsmøtet, denne gangen også.