Fane2 i Finnmark - Alt kan repeteres - Fagforbundet

Fane2 i Finnmark - Alt kan repeteres

Fane2 ekspert
Lillian Rydheim er ansatt ved fylkeskontoret i Alta. Hun kan bistå lokalforeningene i arbeidet med medlemsregisteret (Foto: Bjørn Svalastog)

Fagforbundet har i løpet av denne høsten hatt et sterkt fokus på meldemsregisteret Fane2. Alle Fane2 - ansvarlige i lokalforeningene har vært inne til repetering og gjennomgang av arbeidsoppgaver

At det ligger penger og økonomi i å ha orden i sysakene sine når det gjelder medlemsregisteret er hevet over en hver tvil. Medlemstallet i foreningen avgjør til syvende og sist hvor mye penger som skal tilbakeføres til lokalforeningen av den samlede summen som medlemmet betaler inn til Fagforbundet i form av kontingent. Derfor er det høyst avgjørende at medlemsregisteret holdes i orden på alle plan i organisasjonen.

Fylkesorganisasjonen har et ansvar for å følge opp lokalforeningene i dette arbeidet. Derfor har det i løpet av høsten blitt gjennomført samlinger der fagforeningslederne og kasserere/Fane2-ansvarlige har vært deltakere. På samlingene har fokuset først og fremst vært på fremføring av trekklister. Har man mye rot i sitt meldemsregister kan det føre til store tap for foreninga ved fremføringen av disse listene. Og det viser seg dessverre at mange foreninger har mye å ta igjen på akkurat dette området, noe som igjen kan føre til mindre penger i kassa. Men det viser seg også at situasjonen er i ferd med å bedre seg betraktelig i forhold til for bare et par år siden. Dette viser at repetisjoner og terping hjelper i lengden.

I Fagforbundet Finnmark er det de to kontoransatte Ann Helen Hansen og Lillian Rydheim som har et spesielt ansvar for oppfølginga med Fane2 registeret. Det er også disse to, sammen med fylkesleder Jorunn Romsdal, som har stått for gjennomføringa av samlingene.