Fagforbundsuka 2009 innledet i Berlevåg - Fagforbundet

Fagforbundsuka 2009 innledet i Berlevåg

Museumsbesøk
På Berlevåg kystmuseum ble vi tatt imot av Jorunn Lillian Hansen (Foto: Bjørn Svalastog)

Verveutvalget i Fagforbundet Finnmark er på turnè rundt om i fylket hele denne uka. Dette skjer i forbindelse med Fagforbundsuka 2009.

Første stopp på ruta var altså Berlevåg. Etter å ha møtt leder av lokalforeninga, Unn Berit Guttormsen, dro vi rett til Berlevåg kystmuseum for å avlegge guiden der, Jorunn Lillian Hansen, et besøk. Hun er medlem i Fagforbundet og tok oss i mot med åpne armer. Hun viste oss engasjert rundt på museet som har samlet en viktig del av Norges kysthistorie under sitt tak. Etter en kaffekopp gikk ferden videre til biblioteket før vi endte opp på rådhuset. På rådhuset traff vi både organiserte og uorganiserte ansatte, samt ordføreren i kommunen. Før vi dro derfra fikk vi også tid til et lite møte med rådmannen. Effekter ble delt ut til alle vi møtte, og to nye medlemmer ble meldt inn i forbundet av lokalforeningslederen i løpet av dagen, som forøvrig hadde laget matpakker til alle ansatte på rådhuset.

En av de ansatte ved rådhuset i Berlevåg får litt \"stæsj\" fra Fagforbundet
En av de ansatte ved rådhuset i Berlevåg setter pris på å få litt "stæsj" fra Fagforbundet
Foto: Bjørn Svalastog

Etter besøket i Berlevåg gikk turen videre til nabokommunen Båtsfjord. Der deltok verveutvalget på et medlemsmøte på rådhuset der tema var pensjon. Rådmannen i kommunen informerte om at politikerne i kommunen nå skal ta stilling til hvem som skal være pensjonsleverandør i årene fremover. I tillegg hadde lokalforeningen invitert Knut Bratland, som er ekspert på pensjoner, til å fortelle om hvordan de nye pensjonsreglene kommer til å virke inn på hver enkelt i årene fremover.

Medlemmer i Båtsfjord stilte på møte på rådhuset for å høre om pensjon
Medlemmer i Båtsfjord stilte på møte på rådhuset for å høre om pensjon
Foto: Bjørn Svalastog

Verveutvalget skal være på turnè hele uka, og tirsdag går ferden videre til Kjøllefjord.