Nordområdedebatt på representantskapsmøtet i Karasjok - Fagforbundet

Nordområdedebatt på representantskapsmøtet i Karasjok

Nordområdeekspert
Bente Aasjord er spesialrådgiver i Fagforbundet og ekspert på nordområdene. (Foto: Bjørn Svalastog)

Da representanskapet i Fagforbundet Finnmark var samlet i Karasjok nylig var nordområdepolitikk ett av temaene på programmet

Fagforbundet Finnmark hadde invitert spesialrådgiver Bente Aasjord til Karasjok for å innlede til debatt rundt dette temaet. Et tema som naturlig nok skapte engasjement i forsamlingen. Mange ønsket ordet fra talerstolen etter Bentes innledning, noe som resulterte i en frisk og god debatt. Nordområdedebatten dreier seg i korte trekk om forvaltningen av ressursene i de nordligste delene av landet, og om folkene som skal bo der fremover. Debatten er likevel ikke bare viktig for folk i nord, men også i resten av landet. Fagforbundet Finnmark ønsker å være synlig og langt framme i den fremtidige debatten om nordområdene.

Representantskapsmøtet gjorde også vedtak i flere saker. Blant annet ble det bestemt at Fagforbundet Finnmark skal forplikte seg til å støtte driften av Fagforbundets barneby i Angola. Dette skal først og fremst gjøres gjennom rekruttering av nye faddere rundt om i lokalforeningene. Det ble også vedtatt tre uttalelser som i vesentlig grad omhandlet lokal- og regionalpolitiske saker. Disse uttalelsene vil bli lagt ut på hjemmesidene senere.