Fagforbundet med fokus på arbeidsmiljø og verneombud - Fagforbundet

Fagforbundet med fokus på arbeidsmiljø og verneombud

Vilkår for verneombud
Stig Sandvik er hovedverneombud i Hammerfest og krever blant annet at det må fokuseres på opplæring av verneombud i Fagforbundet (Foto: Bjørn Svalastog)

Tidligere denne uka var tillitsvalgte, verneombud og hovedverneombud fra hele landet samlet til en to dagers konferanse der temaet var arbeidsmiljøaktiviteten i Fagforbundet

Konferansen ble holdt på Quality hotell på Gardermoen og samlet ca 120 deltakere. Felles for alle deltakerne var at de var medlemmer i Fagforbundet, samt at de jobber med HMS i en eller annen form der de befinner seg til daglig.

Forbundsstyret vedtok tidligere i år en ny og forbedret satsing på arbeidsmiljøaktiviteten i forbundet. Blant annet foreslås det i vedtaket at lokalforeningsstyret skal ha en arbeidsmiljøansvarlig, samt at et hovedverneombud skal tiltre styret i lokalforeningen dersom denne kommer fra Fagforbundets rekker. Disse forslagene skal, sammen med andre arbeidsmiljørelaterte saker, tas opp til behandling på landsmøtet i november.

Fagforbundet Finnmark var et av fylkene som var best representert på konferansen. Her sitter fem av dem og venter ivrig på å komme i gang etter en velfortjent pause.
Finnmark var et av fylkene som var best representert på konferansen. Her sitter fem finnmarkinger og venter ivrig på å komme i gang etter en velfortjent pause.
Foto: Bjørn Svalastog

Konferansen på Gardermoen ble en gedigen idèbank, der alle deltakere ble delt inn i grupper, hvorpå gruppene fikk i oppgave å komme med ønsker, krav og råd i forhold til hvordan satsingen på arbeidsmiljø i Fagforbundet bør være, og hvordan en bør jobbe for å få gode vilkår for verneombudene og hovedverneombudene i framtida. Mange gode idèer kom frem, og diskutert i plenum i etterkant. Punktene som kom fram under dette gruppearbeidet skal bearbeides og sammenfattes sentralt.