En hyggelig stopp i Kokelv - Fagforbundet

En hyggelig stopp i Kokelv

På besøk
Styret i SHS Finnmark på bedriftsbesøk i Kokelv (Foto: Fagforbundet Finnmark)

På tur hjem fra styremøte i seksjon Helse- og sosial i Måsøy, stoppet vi i Kokelv, en liten bygd tilhørende Kvalsund kommune. Der fikk vi omvisning på Kokelv bo-og servicesenter.

De ansatte ved senteret yter hjelp til 8 eldre pleietrengende med forskjellig funksjonshemming.
I tillegg gir de hjemmetjenester til de i Kokelv som har behov for det.
De har også et dagsentertilbud til alle eldre i bygda

De har et veldig godt arbeidsmiljø, og det er et unikt samarbeid blandt de ansatte.
Det er ansatt en sykepleier som har det faglige ansvaret samt at hun også
er soneleder i Kokelv.

Bo og servicesenteret har et godt arbeidsmiljø
Bo og servicesenteret har et godt arbeidsmiljø
Foto: Fagforbundet Finnmark

Ellers har de Hjelpepleiere, Omsorgsarbeidere og assistenter.
Det som er litt spesielt er at her gjør alle ansatte alle oppgaver, fra at de gir
personlig bistand til beboerne, lager all mat,vasker klær og til husvask.
Profesjonskamp er et fremmedord.
Noen av de ansatte pendler fra nabokommunene.

Det er mulig noe av årsaken til dette er at dette senteret i utgangspunktet
ble opprettet for personer med psykisk funksjonshemming på 80-tallet.
De ansatte er dermed vant med å hjelpe beboerne med alle nødvendige
gjøremål i hverdagen. Da tidene forandret seg slik at det ble andre behov, har dette bare fortsatt
som en helt naturlig del av arbeidet for alle som jobber der.

 

Bjørg Tapio
Seksjonsleder Helse og sosial