Seksjonenes landskonferanser gjennomført - Fagforbundet

Seksjonenes landskonferanser gjennomført

Felles del
Statssekretær i Utdanningsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt, var en av innlederne på landskonferansen (Foto: Bjørn Svalastog)

I uken som har gått har seksjonene i Fagforbundet gjennomført sine landskonferanser. Delegater fra hele landet deltok de tre dagene konferansene varte, også fra Finnmark.

Landskonferansen i seksjonene arrangeres hvert fjerde år i forkant av Landsmøtet. Landskonferansen har sterkt fokus på yrkesfag, og har som en av sine hovedoppgaver å meisle ut forslag til yrkesfaglig satsing de neste fire åra i forbundet. En annen oppgave er å velge nye sentrale seksjonsstyrer. Både seksjonenes ledere og nestledere går inn i sentrale styrer og utvalg som følge av vervet de innehar, så valgene som gjøres her får stor konsekvens i neste landsmøteperiode. I tillegg til disse funksjonene velges også seksjonsdelegater til Landsmøtet.

Alle seksjonene i Finnmark var representert på konferansen. Og finnmarksdelegatene gjorde seg bemerket både gjennom valg, og på talerstolen under debattene i de ulike konferanserommene. Konferansen ble gjennomført både med felles og separate møter.