Regionale samlinger i SHS - Fagforbundet

Regionale samlinger i SHS

SHS-samling i Tana
Seksjonsledere i SHS fra foreningene i Øst-Finnmark (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Seksjon Helse og sosial har i høst gjort et forsøk med regionale samlinger av lokale seksjonsledere. Samlingene ble avviklet som dagskonferanser i Hammerfest, Tana og Karasjok.

Representantene deltok på den samlingen som var nærmest hjemkommunen. Samtidig ble de 4 nettverksrepresentantene med vara innkalt.

Tema på samlingene var:
Seksjonsarbeid, erfaringsutveksling, nettverksarbeid, medlemsoversikt, verving, organisatorisk opplæring samt ønsker og behov om faglige tilbud.

Seksjonslederne i vestfylket samlet seg i Karasjok og Hammerfest. Dette bildet er fra sistnevnte sted.
Seksjonslederne i vestfylket samlet seg i Karasjok og Hammerfest. Dette bildet er fra sistnevnte sted.
Foto: Fagforbundet Finnmark

De som deltok gav tilbakemelding om at dette hadde vært matnyttig. En slik samling gir våre tillitsvalgte et lite puff.  Hvordan vi gjør dette til neste år får vi vurdere.Det kan bli 3-delt som nå, 2-delt, eller at vi samler alle til en fellessamling. Iallefall er det nyttig for oss i seksjonsstyret også å møte uteapparatet. Det er der medlemmene er.


Bjørg Tapio
Leder Seksjon Helse og sosial