SHS holdt styremøte i Måsøy - Fagforbundet

SHS holdt styremøte i Måsøy

Seksjonsstyremøte sammen med lokalstyret
SHS Finnmark inviterte medlemmene i lokalforeningsstyret til møte (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Da seksjon Helse og sosial avviklet styremøte i Måsøy nylig, ble styret i lokalforeningen invitert med.

Målet med slike møter er å gi litt inspirasjon til videre jobbing til beste for Fagforbundets medlemmer, samt orientere og utveksle gjensidig informasjon sier leder for SHS Finnmark, Bjørg Tapio


Måsøy har noen utfordringer-
Det er en liten kommune med ca. 1300 innbyggere. Det er den kommunen i landet som har hatt størst tilbakegang i innbyggertall de siste år. De sliter bl.a.med at ungdommen reiser fra stedet.
Fagforbundet har ca. 90 medlemmer, og de har et lokalstyre på 11 representanter, som jobber godt sammen.
Ungdomstillitsvalgt har 5 medlemmer under sine vinger, men jobber med å få flere, selv om potensialet er lite.

Det er ikke problemer å få lærlingeplass i kommunen, alle som ønsker det får det. Pr. idag har de 3 lærlinger, 1 barne- og ungdomsarbeider og 2 Helsefagarbeiderlærlinger

Før møtet fikk vi omvisning på Helsesenteret og Hjemmebasert omsorg tilknyttet Omsorgssenteret, hvor beboerne har egne leiligheter samt fellesstue med diverse tilbud som middag, kafe og aktiviteter. Der traff vi mange fornøyde beboere avslutter Bjørg.

Omvisning på Helsesenteret i Måsøy
Foto: Fagforbundet Finnmark