Besøk hos sykepleierstudentene i Kirkenes - Fagforbundet

Besøk hos sykepleierstudentene i Kirkenes

Studentinformasjon
Knut Harald Eriksen informerer sykepleierstudentene i Kirkenes om Fagforbundet (Foto: Line Kristoffersen)

Fagforbundets nettverkskontakt for sykepleierne i Finnmark, Knut Harald Eriksen, og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Sør-Varanger, Line Kristoffersen, gjennomførte 27. august et besøk hos studentene som tar desentralisert sykepleierutdanning i Kirkenes

Studiet går over 4 år med samlinger i Kirkenes. Det var cirka 100 søkere til studiet, og 39 stykker som kom inn. Studentene kommer hovedsaklig fra hele Øst-Finnmark.

Vi ble veldig godt mottatt da vi kom på besøk uttaler Line Kristoffersen. Hun orienterte studentene om Fagforbundet og fordelene med å være medlem, og Knut Harald tok seg av det faglige innholdet. Det viste seg at svært mange av studentene i klassen allerede er medlemmer i Fagforbundet.

Det ble gitt informasjon om Fagforbundets stipendordning, og til slutt ble det levert ut ryggsekker, kopper og håndbok for sykepleiere. Et hyggelig besøk som vi veldig gjerne gjentar ved en senere anledning sier Line og Knut Harald.