Etterlyser bilder! - Fagforbundet

Etterlyser bilder!

Medlemmer i aksjon
Fagforbundet Finnmark ønsker bilder av medlemmer. Her fra barnehagdagen i 2008 (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Fagforbundet Finnmark etterlyser bilder av medlemmer i aksjon på arbeidsplassen eller i en eller annen "Fagforbundsrelatert" aktivitet.

Bildene er tenkt brukt i produksjon av eget brosjyremateriell o.l. i fylkesorganisasjonen. 

Så har du bilder av deg og dine kollegaer så er vi veldig interessert i disse. Forutsetningen er at Fagforbundet Finnmark kan disponere tilsendte bilder fritt.

Bilder kan sendes til bjorn.svalastog@fagforbundet.no

Kanskje nettopp ditt bilde blir å finne på de nye brosjyrene?