SV og fagbevegelsen sammen for likelønn - Fagforbundet

SV og fagbevegelsen sammen for likelønn

Sammen for likelønn
Stortingskandidat for Finnmark SV, Kirsti Bergstø (t.v.) kjemper for likelønn sammen med Gry Bogetun fra FOs sentrale kvinnepoltitiske utvalg og Torill Stock, leder i Fagforbundet Vadsø (t.h.) (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Kvinner tjener 15% mindre enn menn. Den tette sammenhengen mellom lønn og kjønn er en urett som SV sammen med fagbevegelsen vil rette opp i

SVs stortingskandidat Kirsti Bergstø har møtt representanter fra de kvinnedominerte forbundene Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet til samtale om saken. Sammen ønsker de å løfte likelønnsspørsmålet.

SV vil utvide rammene for lønnsoppgjøret og opprette en likelønnspott. Disse pengene skal gå til å løfte lavtlønte yrkesgrupper. Det er på tide at de som alt for lenge har stått bakerst i køen når lønn har blitt fordelt endelig kommer fremst. Det er likevel ikke nok med en stor engangssum, arbeidet for likelønn krever handling på flere områder.

Sidestilling av skift og turnus er på vei, det er et av flere avgjørende grep vi jobber for. I tillegg vil vi sikre alle rett til full stilling. Mange jobber i dag ufrivillig deltid og får ikke lønna til å strekke til, dette gjelder særlig kvinner. Jeg har aldri hørt om en rørlegger som har blitt tilbudt 16% stilling, mens i kvinnedominerte yrker er dette desverre alt for vanlig. Derfor vil vi lovfeste retten til heltid.

I tillegg vil vi utvide og endre fødselspermisjonen. Det er når mor er hjemme med små barn at det store lønnsgapet skyter fart. SV vil gi far selvstendig opptjening og i større grad dele permisjonen mellom foreldrene. Det tror jeg både mor, far og barn vil tjene på.

Skikkelige arbeidsforhold innen helse og omsorgssektoren vil også gi mer forutsigbarhet for brukerne. Det betyr at de i større grad vil forholde seg til de samme menneskene. God omsorg krever tid og kjennskap. Men dette handler også om rekruttering til helse og omsorgssektoren. Siden folkehelsa er forbedret lever folk lenger, og vi trenger flere folk som kan ivareta eldre og hjelpetrengende. Å jobbe med mennesker er meningsfullt og spennede, men det må bli mer attraktivt med tanke på lønns og arbeidsforhold.

Satsning på likelønn er viktig for alle som jobber innen kvinnedominerte lavtlønnsgrupper, det vil virke positivt i hverdagen for eldre og hjelpetrengende, og det er helt avgjørende for å sikre nok folk til framtidas utfordringer.