Fortsetter dataopplæringen- - Fagforbundet

Fortsetter dataopplæringen-

Grunnleggende dataopplæring
Tillitsvalgte fra Fagforbundet Nordkapp i full konsentrasjon (Foto: Bjørn Svalastog)

Fagforbundet Finnmark har denne uken arrangert datakurs for tillitsvalgte. Kurset er først og fremst myntet på de tillitsvalgte som har et behov for grunnleggende opplæring.

Kurset ble første gang gjennomført høsten 2008, og det viste seg da at behovet for en slik grunnleggende opplæring nok kan være større enn man skulle tro blant tillitsvalgte i alle aldre.

Denne uka var 10 tillitsvalgte fra lokalforeninger i Finnmark samlet i Kirkenes for å få en gjennomgang på enkel bruk av datamaskin for å bli bedre satt i stand til å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt.

Deltakerne lærte blant annet om organisering av filer, søkefunksjoner på internett, enkel tekstbehandling og effektiv bruk av e-post.

Tilbudet om en slik type opplæring viser seg å være svært etterlengtet hos mange, ikke minst på grunn av at vi nærmest tar det for gitt at folk skal vite hvordan man bruker en datamaskin i dag og glemmer at ikke alle har det samme kompetansegrunnlaget. Derfor ser Fagforbundet Finnmark det som sin plikt at de tillitsvalgte får dette tilbudet.