Fokus på samarbeid og planlegging - Fagforbundet

Fokus på samarbeid og planlegging

Det har etterhvert blitt en tradisjon, at alle styrer og utvalg i fylkesorganisasjonen samles til felles planlegging etter at alle valg har blitt gjennomført annenhvert år. Man kan vel også si at tradisjon tro ble det også i år gjort i Lakselv

Alle styrene og utvalgene, samt de ansatte i Fagforbundet Finnmark samlet til planleggingsmøte
Alle styrene og utvalgene, samt de ansatte i Fagforbundet Finnmark samlet til planleggingsmøte
Foto: Bjørn Svalastog
 
I tre dager første uka etter påske var det derfor fullt fokus på felles planlegging. Prinsippet om samarbeid om felles og individuell gjennomføring av tiltak styrer og utvalg i mellom er veldig viktig i Fagforbundet Finnmark. Derfor ble planelggingskonferansen åpna med oppbyggende gjennomgang av LØFT-metodikken av Anne Lise Varfjell fra Kommunal Kompetanse. LØFT er for mange kjent som en forkortelse for Løsnings Fokusert Tilnærming, og budskapet er at tillitsvalgte kan bruke denne metodikken som hjelp i sitt daglige virke. Anne Lise starta med å gi alle deltakere i oppgave å tegne på store ark hva Fagforbundet Finnmark er i de tillitsvalgtes bevissthet. En oppgave som frekalte mye latter og smil, ettersom det nok var så som så med tegnekunnskapene til enkelte av deltakerne, men som også viste overraskende forskjellige resultater.
De tillitsvalgte i Fagforbundet Finnmark fikk i oppgave å tegne Fagforbundet Finnmark

Resten av konferansen gikk med til både individuell og felles planlegging av fremtidige aktiviteter. Mye skal stemme når såpass mange styrer og utvalg skal planlegge aktivitet uten at det kollidere med hverandre, samt planlegging av felles kurs- og fagdager som skal passe like bra for hver enkelt.

Av hovedsatsingsområder i 2009 kan nevnes; LO kongress i mai, mellomoppgjøret på våren, fagdager og kurs, felles og individuelle møter, representantskapsmøte i oktober, Landsmøtet i november, samt fagforbundsuka i uke 45.  Og dette er altså bare noe av all den aktiviteten som skal foregå i løpet av dette første året i toårs-perioden. En rød tråd gjennom det hele skal være verving og medlemspleie.

Så det er absolutt ingen tvil om at det er mer enn nok for de tillitsvalgte i Fagforbundet Finnmark å jobbe med fremover.