Tema kreftomsorg - Fagforbundet

Tema kreftomsorg

Alle deltakerne fra Øst-Finnmark på fagdag i Tana (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Fagforbundet Finnmark SHS har avviklet fagdager i Tana og Alta denne uka. Tema var Kreftomsorg

Seksjonsleder oppsummerer fagdagene slik: 

18. og 19. mars avviklet Fagforbundet Finnmark, seksjon Helse- og sosial, fagdager i Tana og Alta. Temaet var Kreftomsorg.


Foreleser var Kathrine Magnussen, kreftsykepleier fra kompetansesenteret for lindrende behandling på UNN.
Deltema var bl.a. Smertebehandling, Kommunikasjon og Samarbeid til beste for pasient og pårørende.
Deltakere totalt var 104. Dette må vi si oss veldig fornøyd med. Også fordi endel ble forhindret i å delta, da det på enkelte steder var noe dårlig vær, også med stengte veier.

Kathrine Magnussen er kreftsykepleier fra Kompetansesenteret for lindrende behandling på UNN
Kathrine Magnussen er kreftsykepleier fra Kompetansesenteret for lindrende behandling på UNN
Foto: Fagforbundet Finnmark

 


Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig gode. De var godt fornøyd med både innhold, forelesers framstillingsevne og ikke minst serveringen.

Seksjonsleder Bjørg Tapio