Fylkesmøtet 2009 - Forslag til dagsorden - Fagforbundet

Fylkesmøtet 2009 - Forslag til dagsorden

Fylkesmøtet skal behandle mange saker på kort tid

DAGSORDEN/SAKSLISTE FYLKESMØTET 2009:


Onsdag 25. mars 2009:

Kl. 12.45 Sak 01/09 ÅPNING
- Konstituering - forslag legges fram på møtet
- Registrering
- Godkjenning av innkalling/dagsorden/saksliste og forretningsorden
- Praktiske opplysninger
- Hilsen fra gjestene

Kl. 13.30 Sak 02/09 DEN POLITISKE SITUASJONEN
Ingen saksfremlegg
- Innledning ved Gerd Eva Volden, AU
- debatt

Kl. 15.00 Kaffepause

Kl. 15.20 Sak 03/09 BERETNING FOR FAGFORBUNDET FINNMARK 2008

Kl. 16.00 Sak 04/09 INNKOMNE SAKER
- Økonomi - organisatorisk opplæring

Kl. 16.30 Sak 05/09 ORGANISASJONSPLAN FOR FAGFORBUNDET FINNMARK - REVIDERING

Kl. 17.00 Sak 06/09 VALG I HENHOLD TIL VEDTEKTENE

Kl. 19.00 Slutt for dagen

Kl. 20.00 Middag


Torsdag 26.mars 2009:

Kl. 08.30 Sak 07/09 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR FAGFORBUNDET FINNMARK 2008

Kl. 09.00 Sak 08/09 HANDLINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET FINNMARK 2009

Kl. 09.30 Sak 09/09: GODKJENNING AV BUDSJETT FOR FAGFORBUNDET FINNMARK 2009

Kl. 10.00 Sak 10/09: LANDSMØTESAKER 2009
- Innledning til gruppearbeid

Kl. 10.30 Kaffepause og utsjekking

Kl. 11.00 Fortsettelse arbeid i grupper: Landsmøtesaker

Kl. 13.00 LUNSJ

Kl. 14.00 Sak 11/09 REDAKSJONSKOMITEEN OG BEVILGNINGSKOMITEEN - FORSLAG
Ingen saksfremlegg, forslag legges fram på møtet

Kl. 14.30 Sak 12/09 VALG AV DELEGATER TIL LANDSMØTET FRA
FAGFORBUNDET FINNMARK
Ingen sakfremlegg, forslag legges fram på møtet

Kl. 15.30 Avslutning og hjemreise