Lokale nettsider i ny drakt - Fagforbundet

Lokale nettsider i ny drakt

Fagforbundet Hammerfest har fått ny hjemmeside

Det begynner etterhvert å bli mulig for lokalforeningene å etablere egne nettsider på fagforbundets server sentralt

Først ut i Finnmark til å etablere nye lokale nettsider er Fagforbundet Hammerfest og Sør-Varanger.

Adressene til disse sidene er:

http://hammerfest.fagforbundet.no
http://sorvaranger.fagforbundet.no

I følge info. avdelinga i Fagforbundet sentralt er det meningen at alle lokalforeninger som ønsker det etterhevrt skal få laget sin egen nettside, forutsatt at den administreres og oppdateres av lokalforeninga selv.