Fylkesmøtet 2009 - Oversikt over delegater - Fagforbundet

Fylkesmøtet 2009 - Oversikt over delegater

25. -26. mars er det Fylkesmøte i Fagforbundet Finnmark

Som kjent skal det i år arrangeres fylkesmøter i Fagforbundet. For Finnnmark sin del skal fylkesmøtet arrangeres i Hammerfest 25. - 26. mars

Vi legger her ut en oversikt over delegatene til fylkesmøtet.

 

 

FAGFORBUNDET FINNMARK - FYLKESMØTET - DELTAKERLISTE

25. - 26. mars 2009, RICA HOTEL, HAMMERFEST

 

 

Fylkesstyret:

•1.      Fylkesleder                                                                           Jorunn Romsdal

•2.      Nestleder/Leder Seksjon helse og sosial                        Bjørg Tapio

•3.      Opplæringsansvarlig/organisasjonssekretær                Øystein Hansen

•4.      Leder Seksjon samferdsel og teknisk                             Arnt Jensen

•5.      Leder Seksjon kirke, kultur og oppvekst                          Bjørn Svalastog

•6.      Leder Seksjon Kontor og administrasjon                       Hartvik Hansen

•7.      Leder pensjonistutvalget                                                Arne Thomassen

•8.      Leder ungdomsutvalget                                                 Ann Tone Salmela

•9.      Leder samfunnspolitisk og internasjonalt utvalg              Jan S. Olsen

•10.  Styremedlem                                                                Pål Mansika

•11.  Styremedlem                                                                Grete J. Thomassen

•12.  Styremedlem                                                                Anne Karine Utsi

•13.  Styremedlem                                                                Ally Nyheim

Valgte representanter fra fagforeningene:

•14.  Fagforbundet  Alta                                                        Vara ?                 

•15.  Fagforbundet  Alta                                                        Sissel N. Johansen          

•16.  Fagforbundet  Alta                                                        Sissel Olsen                    

•17.  Fagforbundet  Alta                                                        May Britt E. Johansen

•18.  Fagforb. Ambulansepersonellet i Finnmark                    Tom Allan Arnesen

•19.  Fagforbundet  Berlevåg                                                 Unn Berit Guttormsen     

•20.  Fagforbundet  Båtsfjord                                                Anne Olavson

•21.  Fagforbundet  Båtsfjord                                                Jarle Sund

•22.  Fagforbundet Finnmark Fylkeskommune                       Kai Yngve Pettersen

•23.  Fagforbundet Finnmark Fylkeskommune                       Jan Birger Mikalsen

•24.  Fagforbundet  Gamvik                                                  Bente G. Olaussen

•25.  Fagforbundet  Hammerfest                                            Karin Isaksen

•26.  Fagforbundet  Hammerfest                                            Svein Sivertsen    

•27.   Fagforbundet  Hammerfest                                           Gro Riise

•28.  Fagforbundet  Hasvik                                                  

•29.  Fagforbundet  Helse Vest-Finnmark                              Ole I. Hansen

•30.  Fagforbundet  Helse Vest-Finnmark                              Johanne Bjørkli

•31.  Fagforbundet  Karasjok                                                Bjarne Tapio

•32.  Fagforbundet  Karasjok                                                Alma Helander

•33.  Fagforbundet  Kautokeino                                            Reidun Gaup

•34.  Fagforbundet  Kvalsund                                                Jorunn Mikkelsen 

•35.  Fagforbundet  Lebesby                                                 Bengt P. Rygh

•36.  Fagforbundet  Loppa                                                    Egil Finjord

•37.  Fagforbundet  Måsøy                                                   Ottar Kaspersen

•38.  Fagforbundet  Nesseby                                                 Atle Larsen

•39.  Fagforbundet  Nordkapp                                              Marith Bakkevoll

•40.  Fagforbundet  Nordkapp                                              Beate Brynjulfsen

•41.  Fagforbundet  Porsanger                                               Roy Johannessen

•42.  Fagforbundet  Porsanger                                               Ellen B. Lillebo    

•43.  Fagforbundet  Sør-Varanger                                         Trygve Sarajærvi

•44.  Fagforbundet  Sør-Varanger                                         Nina Karin Skogan

•45.  Fagforbundet  Sør-Varanger                                         Sigurd Løfgren    

•46.  Fagforbundet  Tana                                                      Reidar Varsi

•47.  Fagforbundet  Tana                                                      Line Løkken

•48.    Fagforbundet Vadsø                                                    Monika Hansen              

•49.  Fagforbundet  Vadsø                                                    Steffen Holsbø

•50.  Fagforbundet  Vardø                                                    Inger Johanne Sundkvist             

•51.  Fagforbundet  Vardø                                                    Mari-Beate Suhr Endresen                     

Representanter fra seksjonene:

•52.  Medlem Seksjon Helse og Sosial                                  Eva Sætrum        

•53.  Medlem Seksjon Helse og Sosial                                  Gunn Inger Skog

•54.  Medlem Seksjon Helse og Sosial                                  Bjørn Kristensen 

•55.  Nestleder Seksjon Kontor og Administrasjon                Ann Tove Wilhelmsen     

•56.  Medlem  Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst               Monika Olsen     

•57.  Medlem Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst                Wenche Mikalsen           

•58.  Nestleder Seksjon Samferdsel og Teknisk                     Erling Kristensen 

•59.  Medlem Seksjon Samferdsel og Teknisk                       Line Kristoffersen 

Øvrige deltagere:

•60.  Kompetansesenteret for Nord-Norge                           Fredrik Stellander

•61.  Fagforbundet                                                                Gerd Eva Volden

•62.  LO-Finnmark                                                              

•63.  Fagforbundet Nordland

•64.  Fagforbundet Troms                                                     Berit Rustad

•65.  Fylkesordfører                                                                                                       

•66.  Sametinget v/rådsmedlem                                              Hilde Anita Nyvoll                                              

•67.  Finnmark Arbeiderparti                                                 Ann Kristin Engstad           

•68.  Norsk Folkehjelp                                                                                                  

•69.  Finnmark Senterparti

•70.  AOF Nord

•71.  Felles Organisasjonen                                                   Charlotte Thorsen Romstad

•72.  Regionstillitsvalgt Bufetat region Nord                           Elin Høvik

•73.  Hammerfest kommune v/ordfører                                                                                    

•74.  Leder revisjons- og kontrollkomite                                Agnar Mikkelsen

•75.  Medl. revisjons- og kontrollkomite                                Rolf Mikkelsen

•76.  Medl. revisjons- og kontrollkomite                                Ingmund Amundsen

•77.  Tolk                                                                             Nils Nergaard

•78.  Ansatt Fagforbundet Finnmark                                      Ann Helen B. Hansen        

•79.  Ansatt Fagforbundet Finnmark                                      Torill A. Lund

•80.  Ansatt Fagforbundet Finnmark                                      Lillian Rydheim                  

•81.  Ansatt Fagforbundet Finnmark                                      Kari Sørensen

                                                                      

Forfall:

Fagforbundet Hasvik                                                          Halvard Holst-Olsen

Fagforbundet Vadsø                                                           Torill Stock         

Fagforbundet Alta                                                              Alf Sterner Johansen

Kommunal Kompetanse                                                     Anne Lise Varfjell