Premiere for verneombud - Fagforbundet

Premiere for verneombud

Verneombud samlet i Lakselv (Foto: Bjørn Svalastog)

Fagforbundet Finnmark har startet satsinga på HMS og verneombud. Denne uka var noen av dem samlet i Lakselv til kurs

Som mange sikkert allerede har fått med seg, har Fagforbundet tidligere i år vedtatt å intensivere arbeidet med å bedre vilkårene for verneombud og hovedverneombud rundt om i kommuner og foretak. Dette gjelder først og fremst verneombud som er medlemmer i Fagforbundet, men også satsing på HMS generelt. Blant annet har forbundsstyret vedtatt at ett av medlemmene i lokalforeningsstyret skal være et hovedverneombud.

Fagforbundet Finnmark har lenge sett behovet for en oppfølging av medlemmer som innehar disse vervene, og for en tid tilbake vedtok opplæringsutvalget å invitere verneombud og hovedverneombud til kurs. Dette kurset ble gjennomført i Lakselv tidligere denne uka, og samlet verneombud og hoverdverneombud fra 7 av kommunene i fylket, samt én deltaker fra BUF-etat.

Dette første kurset for denne målgruppa i Fagforbundet Finnmarks historie la først og fremst vekt på rolleavklaring og avklaring rundt verneombudets arbeidsoppgaver, samt hvilke virkemidler som finnes i samarbeidet med NAV gjennom IA-avtalen. Sistnevnte grundig gjennomgått av Bente H. Pedersen fra NAV arbeidslivssenter og NAV hjelpemiddelsentralen ved Eva Johansen. Det ble også tid til besøk og omvisning ved hjelpemiddelsentralen.

Deltakerne fikk omvisning på hjelpemiddelsentralen i Lakselv
Foto: Bjørn Svalastog

Oppsummeringen og evalueringen etter kurset viser at det er et stort behov for, og ønske blant deltakerne om ytterligere oppfølging fra forbundet for å bli bedre satt i stand til å utføre virket som verneombud eller hovedverneombud. Mange sliter med å få komme i gang med skikkelig arbeid ute på sine arbeidsplasser, ofte fordi arbeidsgiver neglisjerer behovet for et systematisk HMS-arbeid. Det viser seg også at antallet hovedverneombud som er frikjøpt helt eller delvis fra vanlig arbeid for å utøve vervet er skremmende lavt. Kun enkelte har tilstrekkelig frikjøp i så måte.

Hans Petter Hillestrøm er verneombud ved BUF-etat i Alta. Her skaffer han seg overblikk over noe av det hjelpemiddelsentralen kan bistå med.
Foto: Bjørn Svalastog

Mye tyder altså på at Fagforbundets satsing på denne gruppa er fullstendig riktig, og deltakerne  på dette kurset etterlyser allerede videre oppfølgingskurs, samt startkurs for verneombud som ikke var tilstede denne gangen. Så får en bare håpe at det i fremtiden vil bli lagt til rette for nettopp det.