Seksjons- og utvalgskonferanser gjennomført i Karasjok - Fagforbundet

Seksjons- og utvalgskonferanser gjennomført i Karasjok

Seksjonskonferanse SHS
(Foto: Fagforbundet Finnmark)

Etter at tre dager med hektisk konferansevirksomhet var over, var det klart at alle sittende ledere av seksjonsstyrer og utvalg fikk fornyet tillit i to år til

17. - 19. februar var satt av til å gjennomføre konferanser i seksjonene, pensjonistutvalget og ungdomsutvalget. Som ved de to tidligere konferansene ble det hele gjennomført på Rica hotell Karasjok. På grunn av høy deltakelse og mangel på plass, ble konferansene kjørt over tre dager med overlapping i mellom. 

Konferansene bestod av èn fellesdel der alle var samlet i plenum under felles tema, samt en individuell del der alle gjennomførte sine egne møter med bl.a. valg av nye styrer på programmet.

Som felles tema hadde man bedt Kjetil Hoff fra Rambøll Management om å komme å prate om motivasjon i hverdagen, mens Odd Harry Olsen fra Sparebank1 Nord-Norge forklarte om endringer i LO-Favør forsikringene. Selv om temaene stod milevidt fra hverandre, skapte begge to stort engasjement i forsamlingen.

Kjetil Hoff motiverte deltakerne til videre arbeid

SHS har et sterkt fokus på plogspissyrkene, og hadde derfor besøk av Sissel Skoghaug fra sentralt seksjonsstyre. Hun er også leder av det sentrale nettverket for sykepleiere.
For tiden jobber hun med et prosjekt som tar for seg Fagforbundets ivaretakelse av sykepleiermedlemmer.

Sissel Skoghaug

SST hadde besøk av Svein Morten Sørensen fra sentralt seksjonstyre. Han fokuserte på de fagbrevordninger de har innenfor seksjonen, samt det forestående valget til høsten. La vekt på at vi må trekke fram de gode sakene vi har fått gjennomslag for med den nåværende regjering, og at det er viktig at samme regjering sitter etter høstens valg.

Pensjonistene hadde besøk av Wigdis Walbeck, som tok opp samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Pensjonistforbund. Den er nå klar for utsending til fagforeningene til høring.
Når det gjelder valgene ble det gjenvalg på de som hadde sagt ja til å være med videre, de fikk da 2 nye medlemmer i styret, samt 3 nye varamedlemmer.

Odd Harry Olsen fra Sparebank1 Nord-Norge

SKKO la under sitt individuelle møte vekt på å la de lokale seksjonslederne få fortelle hvordan de opplever det å være seksjonsleder i en stor eller liten forening. Det viser seg at det er mye bra aktivitet ute i lokalapparatet og at det gror godt i det lokale seksjonsarbeidet. Men gjennomgangen viste også at der rom for forbedringer, og nyheten om at håndboka for lokale seksjonsledere nå er i trykken og snart klar for utsendelse ble motatt med glede.  

Så oppsummeringen fra konferansene får være at på tross av hektisk program og kanskje litt for kort tid til de helt store diskusjonene og debattene, så er man godt fornøyd med gjennomføringen i 2009.