God økning i 2008 - Fagforbundet

God økning i 2008

Medlemstallet i Fagforbundet Finnmark er ved årsskiftet 7 212. Dette er en netto økning på 228 medlemmer i 2008.

Bare i årets siste måned ble det vervet 26 nye medlemmer i Finnmark. Totalt i Fagforbundet er medlemstallet nå ved årsskiftet 305 469. Dette er 9 790 flere medlemmer enn på samme tid i fjor.

Den gode fremgangen skyldes først og fremst et godt vervearbeid blant medlemmer og tillitsvalgte, samt spesielle satsinger i forbundet gjennom hele året.

Så da er det bare å krumme nakken ved inngangen til det nye året, og sørge for at fremgangen fortsetter også i 2009.