Superverver fra Karasjok - Fagforbundet

Superverver fra Karasjok

Glad og overrasket
En glad og overrasket vinner av seksjonenes vervekonkurranse, Bjarne Tapio, flankert av leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Finnmark, Bjørn Svalastog, og nestleder og verveansvarlig i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio. (Foto: Fagforbundet Finnmark)

I den senere tid har vi titt og ofte fått gledelige meldinger om at medlemstallet i Fagforbundet øker jevnt og trutt. Men tenker vi like ofte på hvem som står bak medlemsøkningen?

Verving og medlemspleie er to av de viktigste arbeidsoppgavene i Fagforbundet. Flere medlemmer betyr mer makt og mer innflytelse i samfunnet, både lokalt og sentralt. Derfor er det viktig at tillitsvalgtapparatet har en god strategi for verving. Dette er noe Bjarne Tapio fra Karasjok vet. Som leder og hovedtillitsvalgt i lokalforeningen ser han betydningen av å representere en forening som har innflytelse på vedtak og avgjørelser som fattes i lokalsamfunnet. Derfor har han med seg verveblokka overalt hvor han ferdes rundt om i kommunen som ambulerende vaktmester.

Fagforbundet Karasjok hører til de små og mellomstore foreningene og hadde ved årsskiftet sist omtrent 100 medlemmer. Etter en formidabel verveinnsats av Bjarne og andre tillitsvalgte og medlemmer i lokalforeningen har foreningen foreløpig i år økt medlemstallet med fantastiske 65 medlemmer. Og det i en kommune med bare 2.700 innbyggere. En innsats det virkelig står stor respekt av.

Da seksjonene i Fagforbundet Finnmark i høst utlyste en vervekonkurranse blant medlemmer og tillitsvalgte, var ikke Bjarne sen om å melde seg på. Og på de få ukene konkurransen varte hadde han aleine vervet seks nye medlemmer til Fagforbundet. Dette var mer enn nok til at han gikk seirende ut av konkurransen hvor premien var et reisegavekort til en verdi av fem tusen kroner.

Tidligere denne uka var alle seksjonsstyrene i Finnmark samlet i Karasjok til felles seksjonsstyremøte, og der fikk en glad og overrasket vinner av konkurransen overrakt premien som et bevis på at han er en superverver.  Overrasket var han først og fremst fordi resultatet av konkurransen ble holdt hemmelig fram til selve utdelingen, så Bjarne visste ingenting om det som skulle skje. Før overrekkelsen gav Bjarne forsamlingen mange gode tips om hvordan man kan gå frem for å verve medlemmer. Han vektla også viktigheten av å følge opp medlemmene på en skikkelig måte etter at de har sagt ja til å bli en del av fellesskapet.

Fagforbundet Finnmark gratulerer Bjarne med en velfortjent premie, og ønsker samtidig lykke til i det framtidige arbeidet med verveblokka under armen.