Historisk representantskapsmøte i Karasjok - Fagforbundet

Historisk representantskapsmøte i Karasjok

Representantskapsmøtet i Karasjok ble i sin helhet tolket mellom samisk og norsk. på talestolen står Harald Berntsen som holdt innlegg om ideologi og arbeiderbevegelsens historie. (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Da Fagforbundet Finnmark avholdt representantskapsmøte i Karasjok i slutten av oktober ble hele møtet tolket mellom norsk og samisk

Det var første gang at dette konseptet ble prøvet ut, og det var en nyttig erfaring, i følge fylkesleder Jorunn Romsdal. Selv om det ikke var så mange som benyttet seg av tolkeutsyret når det ble snakket på norsk, var utstyret til god hjelp også for folk som hadde problemer med å høre alt som ble sagt fra talestolen, i og med at man benyttet seg av headset og mikrofon.

Vedtaket om å prøve ut tolkeutstyr på møtene i Fagforbundet Finnmark ble fattet for en tid tilbake på bakgrunn av språkloven som sikrer likestilling mellom samisk og norsk som to likeverdige språk, og at alle skal ha mulighet til å uttrykke seg på sitt eget morsmål. Og selv om det bare var noen få i salen på dette møtet i Karasjok med samisk som morsmål fikk man uansett muligheten til å snakke det språket man ønsket.

En vil i etterkant av dette møtet evaluere bl.a. videre behov for tolking fra norsk til samisk, samt om utstyret er bra nok.