Sterk medlemsøkning i Finnmark - Fagforbundet

Sterk medlemsøkning i Finnmark

I løpet av fagforbundsukene i uke 45 og 46 økte medlemstallet i Fagforbundet Finnmark med 37

Medlemstallet totalt i Finnmark den 16. november 2008 var da 7 203.

Verveinnsatsen plasserer Finnmark i toppsjiktet på landsplan når man legger innbyggertallet og vervepotensialet til grunn. Altså en flott innsats av tillitsvalgte og medlemmer som la ned mye arbeid i å være synlige i lokalmiljøene i løpet av de to ukene.