Fagforbundet Gamvik med høyt aktivitetsnivå i Fagforbundsukene - Fagforbundet

Fagforbundet Gamvik med høyt aktivitetsnivå i Fagforbundsukene

Gerd Kristiansen (i midten) og Jorunn Romsdal (t.h) deltok på medlemsmøte i Gamvik (Foto: Hans Kristian Hansen)

Medlemsmøte, pensjonistkafè og besøk fra Fagforbundets ledelse er bare noen av alle aktivitetene Fagforbundet Gamvik arrangerer i løpet av Fagforeningsukene

Fredag 7. november var satt av til en egen fagforeningsdag. Da var det nemlig bebudet at nestleder i Fagforbundet sentralt, Gerd Kristiansen, skulle komme på besøk i foreninga. Gerd kom hun, og det ble en dag med mange aktiviteter for alle som møtte opp.

Først ble det gjennomført et uformelt møte der foruten om Gerd Kristiansen og leder i Fagforbundet Finnmark, Jorunn Romsdal deltok politikere, representanter fra LO og NNN, samt fra kommuneadministrasjonen og medlemmer av Fagforbundet. Tema for møtet var de lokale utfordringene en står overfor i distriktet samt lokal næringspolitikk.

Fagforbundet Gamvik mener det er viktig å være på banen når man ser på hvilke utfordringer små kommuner har. Spesielt aktuelt er det i disse dager når det er varslet oppsigelser og nedtrapping av aktivitet på hjørnestensbedriften Aker Seefood i Mehamn og mulig halvering av antall arbeidere. Begrunnelsen er mangel på råstoff.

Besøk på Gamvik museum 
Etter møtet gikk turen videre til Gamvik museum (bildet over). Der fikk de besøkende full omvisning, blant annet om Gamvikbruket som ble åpnet for drift for noen år siden for så å bli lagt ned kort tid etter på grunn av konkurs.

På kvelden var det tid for medlemsmøte hvor Jorunn Romsdal blant annet informerte om ulike forsirkingsordninger, KLP og politisk arbeid i forbundet. Hun trakk også fram neste års stortingsvalg og hvilken innvirkning ulike partiers programmer har på fagforeningsarbeidet og samfunnets utvikling. Gerd Kristiansen informerte om arbeidet i Fagforbundet sentralt og hvilke saker som er aktuelle der og i resten av landet. Hun informerte også om konsekvensene av årets tariffoppgjør.

Nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen
Nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen

Fagforeningsdagen i Gamvik ble en stor suksess, og det er ingen tvil om at Fagforbundet Gamvik er både synlig og nær.

Takk til Hans Kristian Hansen for bidrag med både tekst og bilder.