Fagforbundet Sør-Varanger forberedte fagforeningsukene - Fagforbundet

Fagforbundet Sør-Varanger forberedte fagforeningsukene

Oppslagstavle
Tillitsvalgte i Fagforbundet Sør-Varanger i full gang med å lage nye informasjonstavler til arbeidsplassene sine. (Foto: Bjørn Svalastog)

Fagforbundet Sør-Varanger satte av mandagen denne uka til å forberede Fagforeningsukene i november.

Alle plasstillitsvalgte, sammen med styret i lokalforeningen, var innkalt for å lage handlingsplan for- og konkret forberede fagforeningsukene som går av stabelen om kort tid.

Hver enkelt tillitsvalgt fikk i oppgave å komme med idèer til aktiviteter som en ønsker å gjennomføre i de to ukene for å profilere og synliggjøre Fagforbundet lokalt. Mange gode idèer ble til, og tiden vil vise hvor mange av aktivitetene som lar seg gjennomføre, noe avhengig av om man får tak i alt materiellet som skal til for å drive god profilering.

Som et ledd i det å bli mere synlige generelt ble det bestemt at informasjonstavlene som henger rundt omkring på de fleste arbeidsplassene trenger en grundig oppdatering. Det sies jo ofte at oppslagstavler er det siste folk ser når de går forbi en, så det er viktig at disse er plassert mest mulig strategisk og med innhold som fanger folks interesse.

Mange gode og informative tavler ble laget, så det meste skal nå ligge til rette for at ansatte rundt omkring skal få med seg mye og god informasjon om aktivitetene i lokalforeingen, og hvem som er deres tillitsvalgt.

NB! Har du tips til aktiviteter under fagforeningsukene? Send dem inn til redaksjonen og del dem med resten av verden! Vi er også veldig interessert i å få innsendt reportasjer fra aktiviteter som blir gjennomført i løpet av ukene. Send til bjorn.svalastog@fagforbundet.no