Mange deltakere på SHS` fagdager - Fagforbundet

Mange deltakere på SHS` fagdager

Pål Storå foreleste på fagdagene om rus og psykiatri i Alta og Tana

29. og 30. september ble det avholdt fagdager i Alta og Tana med tema "Dobbel diagnose- Rus og psykiatri".

Spørsmål som ble besvart av foreleser Pål Storå var bl.a.Hva kom først,- psykiatrisk problem eller rus? Hvordan møte og behandle denne gruppen?

Det var totalt 70 meget fornøyde deltakere. Foreleseren fikk topp evaluering, mange ønsket også at dette måtte gjentas, og at han måtte komme igjen.

Da han fikk overlevert solidaritetsbevis etter gjennomført forelesning, ble han så rørt over Fagforbundets engasjement i dette, at han tegnet seg som fadder der og da.

 

Bjørg Tapio
Leder SHS Finnmark