Hvordan bli en god forhandler? - Fagforbundet

Hvordan bli en god forhandler?

Det var tema da medlemmer av forhandlingsutvalg i lokalforeningene i Finnmark var samlet til kurs i forhandlingsteknikk i Lakselv forrige uke. Vi har fått denne skildringen av kursets forløp fra to av deltakerne

Forhandlingskurs i Lakselv 2

Fra  23. til 25. Oktober 2008 var medlemmer fra lokale lønnsforhandlingsutvalg samlet til kurs i forhandlingsteknikk i Lakselv. Noen deltakere var helt ferske mens andre hadde flere års erfaring som tillitsvalgt bak seg.

Kurset tok blant annet for seg :

-         hvilke typer forhandlinger som finnes
-         retningslinjer for lokale forhandlinger
-         god forhandlingsskikk
-         viktigheten av dokumentasjon
-         hvordan gjennomføringen av en forhandling kan foregå.

Kursdeltakerne fikk også prøve seg i rollespill hvor noen var arbeidsgiver og andre arbeidstaker. Dette var et kurs av stor nytteverdi og anbefales til alle som sitter i forhandlingsutvalg.

Deltakerne lærte av hverandre og ikke minst av kursinstruktørene Janne Skaug og Fredrik Stelander fra Kompetansesenteret i Tromsø.   

 

Tekst/ foto:  Bente Grøtte Olaussen, Hans Kristian Hansen
Fagforbundet Gamvik, avdeling 452