Fagforbundsukene 2008 - ikke lenge igjen nå! - Fagforbundet

Fagforbundsukene 2008 - ikke lenge igjen nå!

Ina Smith-Meyer
Ina Smith-Meyer (Foto: Bjørn Svalastog)

3. - 14. november går Fagforbundsukene av stabelen. Det er med andre ord bare noen uker igjen til Fagforbundet skal vises fram på alle mulige måter

Da tillitsvalgte fra lokalforeningene i Finnmark var samlet i Lakselv nylig, fikk de en grundig innføring av Ina Smith-Meyer (bildet) fra organisasjonsenheten ved Fagforbundet sentralt om hva Fagforbundsukene er ment å være og hvilke typer metoder en kan ta i bruk lokalt for å bli mest mulig synlige i de to aktuelle ukene.
Hovedbudskapet under Fagforbundsukene er Nær, Synlig og Stolt. Fagforbundet skal altså vises fram som en organisasjon som er synlig i ditt nærmiljø, og at det daglig gjøres et knakende godt arbeid overfor medlemmene, som er til å være stolt av.
Fagforbundsukene i Finnmark vil bli markert på mange ulike måter. Dette vil vi først og fremst få en pekepinn på i slutten av oktober, ettersom lokalforeningene har fått i oppgave å lage handlingsplaner for egen aktivitet som skal legges fram på representantskapsmøtet i Karasjok som avholdes nettopp da.