Juridisk førstehjelp - endringer i medlemstilbudet - Fagforbundet

Juridisk førstehjelp - endringer i medlemstilbudet

Nå skal det bli enklere for deg som er medlem i Fagforbundet Finnmark å få hjelp fra advokat gjennom ordningen "Juridisk førstehjelp"

Tilbudet om juridisk førstehjelp til medlemmer av Fagforbundet Finnmark har eksistert i noen år nå. Ordningen har tidligere vært begrenset til å gjelde bare noen dager i uka, men fra og med i dag vil du kunne ta kontakt med advokat for privatrettslige spørsmål hver ukedag, gratis.

 

Gratis juridisk førstehjelp for medlemmene i 2008

Fagforbundet Finnmark har  avtale med et advokatfirma om gratis juridisk førstehjelp for sine medlemmer.
 

JURIDISK FØRSTEHJELP:

 Spørsmål i forbindelse med privatrettslige forhold. Dette gjelder for eksempel privat arveoppgjør/skifte, skilsmisse, samboerforhold, økonomiske forhold m.v.
 

HVORDAN VIRKER ORDNINGEN ?

 Medlemmer som ønsker juridisk førstehjelp tar kontakt med Advokatselskapet Per A. Amundsen a/s på telefon 78 46 19 40 Medlemmet får anledning til telefonisk bistand fra vår advokatforbindelse hver dag, mandag - fredag fra kl. 09.00- 15.00 Innenfor en ” juridisk førstehjelpstenkning” antar vi at de fleste vil klare seg med inntil ½ times telefonkonsultasjon. Juridisk førstehjelp er altså begrensa til privatrettslige forhold og er begrenset oppad til en ½ times konsultasjon. Videre behov for juridisk hjelp/veiledning avtales og bekostes av medlemmet selv. Medlemmene av Fagforbundet Finnmark vil få en betydelig rabatt hos ovennevnte selskap dersom saken deres videreføres.
 

ORDNINGEN GJELDER IKKE:

 ·   Arbeidsrettslige forhold - til problemer på dette området benyttes vårt eget
     organisasjonsapparat – kontakt din plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte eller
     fagforeningsleder.

·    Forretningsjuridiske forhold
·    Barnevern
·    Forhold knyttet til offentligrettslige forhold som for eksempel trygderett. 
    

Har du spørsmål så ta kontakt med din fagforening som vil kunne svare på disse.