Invitasjon til SFO-seminar i Trondheim - Fagforbundet

Invitasjon til SFO-seminar i Trondheim

Er du medlem i Fagforbundet og jobber i SFO? Da kan du i såfall melde deg på seminar i Trondheim i oktober. Fagforbundet dekker utgiftene for 2 deltakere fra hvert fylke

Det inviteres herved til deltakelse på seminar for medlemmer/tillitsvalgte i SFO.
Hvem: 2 fra hvert fylke (ansatte i SFO/gjerne plasstillitsvalgte i skole/SFO)
Tid: mandag 20. oktober fra kl. 11.30 til tirsdag 21. oktober kl.15.00
Sted: Quality hotell Panorama, Trondheim. (utenfor sentrum!)

Program med plenum, gruppearbeid og samtale i plenum.
Innledninger:
Brita Bungum (Sintef) om erfaringer for SFO-ansatte i prosjekt "Utvidet skoledag" 
Morten Kjær (SFO i Horten) om holdninger og verdier i arbeid med barn.
Ingunn Elder (SFO i Trondheim) oom kvalitetsutvikling i SFO.
SKKO dekker reise og opphold for 2 fra hvert fylke. I tillegg deltar FAG-SFO.
Deltakerne må utpekes i god tid slik at de kan forberede seg på de tema som er satt opp for seminaret og gruppearbeidet. Spørsmål vil ble sendt ut på forhånd.
Påmelding til din lokale fagforening snarest
For evt. spørsmål, ta kontakt med undertegnede
Mvh
Bjørn Svalastog
Leder SKKO
Fagforbundet Finnmark
Tlf: 91 78 65 92