Seksjonsstyrene dro til sjøs - Fagforbundet

Seksjonsstyrene dro til sjøs

Tidligere denne uka dro de fire seksjonsstyrene i Fagforbundet Finnmark til Kiel. På overfarten til og fra den tyske byen ble det avholdt felles seksjonsstyremøte

 

 

 

Turen har vært planlagt av de fire seksjonene i lag, men det var Seksjon helse og sosial (SHS) som hadde hovedansvaret for gjennomføringen. Seksjonsstyrene i Fagforbundet Finnmark samarbeider om minimum to felles møter i året og ansvaret for gjennomføringene rullerer mellom de fire styrene. Og SHS hadde gjort et flott arbeide med å tilrettelegge turen for resten av deltakerne som i alt var 20 i antall.

Seksjonsstyrene i Finnmark mener alle at det er viktig å ha felles strategi for hvordan seksjonsarbeidet skal gjennomføres i fylket. Dette gir mer forutsigbarhet og bedre systematikk for både medlemmer og tillitsvalgte. Med de utfordringene som ligger i det å drive fagforeningsarbeid i landets største fylke ser man at man er nærmest avhengig av et godt samarbeid og god koordinering for å få tingene til å gå i hop i løpet av året. Det er også dette som danner bakteppet for samarbeidsmøtene som arrangeres mellom de fire styrene.

Slike turer som ble gjennomført denne gangen er dessuten med på å virke stimulerende på slitne tillitsvalgtshoder, samtidig med at samholdet styrkes. I så måte kan det trygt sies at grunnlaget for videre samarbeid de fire seksjonene i mellom ble grundig lagt.


Tekst og foto:
Bjørn Svalastog