Voksenrollen og ungdomskultur - Fagforbundet

Voksenrollen og ungdomskultur

Det var hovedtemaene da SKKO i Fagforbundet Finnmark samlet ungdomsarbeidere fra hele fylket til kurs i Alta nylig.

 

Kursdeltakerne var fortrinnsvis ansatte i skoleverket og fritidsklubber.

 

Foreleser på kurset var Tromp Sæterhaug fra organisasjonen Ungdom og Fritid. Han brukte av sin store fagkunnskap og berørte mange punkter som er viktige for de som jobber med ungdom i det daglige.

Deltakerne bestod av en blanding av miljøarbeidere ved videregående skoler, klubbansatte og ungdomskonsulenter.

Kurset var forøvrig lagt opp med mye erfaringsutveksling, noe deltakerne satte stor pris på. Det er ikke ofte at disse yrkesgruppene får anledning til og samles til slik fagoppdatering på tvers av kommunegrensene, og det ble nevnt flere ganger at arbeidsgiverne må bli flinkere til å arrangere liknende kurs som Fagforbundet gjorde denne gangen.

Tekst og foto: Bjørn O. Svalastog