Tariff 2008 - Vil ramme arbeidsgiver - Fagforbundet

Tariff 2008 - Vil ramme arbeidsgiver

Fire kommuner i Finnmark er tatt ut i første omgang av en eventuell streik, dersom ikke meklingen mellom Fagforbundet og KS fører fram innen midnatt 22. mai.

Det er meldt inn plassfratredelse for 231 medlemmer fordelt på de fire kommunene, som er Hammerfest, Båtsfjord, Porsanger og Sør-Varanger. Uttaket er i første omgang ment å ramme arbeidsgiver i størst grad, derfor dreier det seg i hovedsak om teknisk personell, merkantilt- og administrativt ansatte.

Mer informasjon om meklingen i årets tariffoppgjør kan du få ved å klikke her