Engasjert representantskap - Fagforbundet

Engasjert representantskap

Da Fagforbundet Finnmark var samlet til representantskapsmøte i Karasjok forrige uke, roste fylkesleder Jorunn Romsdal deltakerne for godt engasjement

Det var tydelig at temaene som var satt opp på sakslista engasjerte forsamlinga, for talelista ble etterhvert lang og dirigentene hadde til tider sin fulle hyre med å holde orden på alle som tegnet seg på den. Debattene som fulgte etter innledninger av både Norsk Folkehjelps Kai Sørensen og fylkesråd Kåre Simensen var uvanlig friske.

Slik har det ikke alltid vært. Jorunn Romsdal poengterte under avslutningen av møtet at hun mer enn èn gang tidligere har oppfordret salen til å engasjere seg på talerstolen uten at det har hjulpet særlig. Men denne gangen ble hun varm om hjerterota av å se at flere, både nye og garvete tillitsvalgte, brukte talerstolen til det den skal brukes til, nemlig å få fram sitt budskap.

Alle debattene under møtet resulterte også i uvanlig mange gode utalelser til media og politikere. Disse vil bli lagt ut her på nettsidene når de er klare for publisering.

Et lite skår i gleden var det at temaet om AFP, som var satt opp på saklista, måtte gå ut. Dette grunnet at det ikke var mulig å få tak i personer i LO-systemet med god nok kompetanse på området til å innlede. I stedet ble det gjennomført en idèdugnad i forbindelse med Forbundsukene i november.


Tekst og foto:
Bjørn Svalastog