Ti "ferskinger" i Karasjok - Fagforbundet

Ti "ferskinger" i Karasjok

Da Fagforbundet Finnmark avviklet årets første representantskapsmøte nylig skjedde det med hele ti nye deltakere i salen.

Riktognok snakker vi da om i Fagforbundets historie. For enkelte var det et gjensyn med andre tillitsvalgte, ettersom de før hadde deltatt i slike sammenhenger før dannelsen av forbundet i 2003. Men for de fleste var det første gang de møtte i det øverste fylkesstyrende organet i årsmøteperioden.

Selv om dette var en ny opplevelse for de fleste betydde ikke det at de ikke deltok aktivt under møtet sammen med de mere garvete tillitsvalgte. Både under debattene og gruppearbeider satte de sitt preg på møtet på en positiv måte, samt at Bente gjorde en flott jobb som dirigent sammen med Arne under hele møtet.
 
Dette lover bra for demokratiet og framtida til Fagforbundet Finnmark.Tekst og foto:
Bjørn Svalastog