Post i butikk - en form for "sosial dumping" - Fagforbundet

Post i butikk - en form for "sosial dumping"

Det å sette ut posttjenesten til f. eks en butikk vil være en form for ”Sosial Dumping” i og med at jobben settes ut til bedrifter der de ansatte etter all sannsynlighet har dårligere lønn og pensjonsavtaler. Dette skriver leder av Fagforbundet Nordkapp i en uttalelse til Samferdselsdepartementet

Uttalelse i forbindelse med nedleggingsvarsel Honningsvåg postkontor-

Fagforbundet Nordkapp er gjennom media blitt oppmerksom på at Honningsvåg Postkontor er på listen over postkontor som foreslåes nedlagt.

På vegne av våre 350 medlemmer vil styret i Fagforbundet komme med innspill i denne saken.

Dette vil jo først og fremst ha svært negative konsekvenser for de 4 som jobber på postkontoret, og for en plass som Honningsvåg vil det ha stor betydning at 4 arbeidsplasser blir borte. For oss som bor og arbeider her i Nordkapp Kommune virker det helt meningsløst at en så sentral ”institusjon” i lokalsamfunnet som postkontoret skal bli borte.

For kommunens 3200 innbyggere vil dette bli en vesentlig forringelse av det offentlige tjenestetilbudet. Det betyr i praksis at vi vil ha 20 mil for å komme til en fullverdig posttjeneste. Det synes noe merkelig for oss at et departement som er ledet av en Senterpartistatsråd kan finne på å komme med slike forslag.

Er satsingen på distriktene ikke lenger en ”merkevare”? Dette kan da ikke være i tråd med Senterpartiets politikk om desentralisering av tjenester og å satse på distriktene?  For oss virker dette også som noe merkelig med tanke på at det fra sentrale myndigheter sies at det er spesielt fokus og satsning på Nordområdene.

Et annet moment i denne sammenheng er at Honningsvåg hvert år i løpet av 2 sommermåneder har 200.000 turister innom byen vår. Hvilket tilbud vil bli gitt til disse?

Skal lønnsomhetsprinsippet og de bedriftsøkonomiske hensynene være styrende for videre eksistens for vårt postkontor? På den annen side er det jo til dels sentrale føringer som er årsaken til at lønnsomheten har gått ned, for eksempel med at det ikke lenger er salg av valuta på Posten her.

Det å sette ut posttjenesten til f. eks en butikk vil jo også være en form for ”Sosial Dumping” i og med at jobben settes ut bedrifter der de ansatte etter all sannsynligvis har dårligere lønn og pensjonsavtaler. Vår oppfatning er også at nedlegging av postkontoret vil kunne ha betydning for næringsutvikling i lokalsamfunnet, spesielt i forhold til anløp i havna, både med hurtigrute, cruisetrafikk og varetransport.

Vi forstår det også slik at ved en evt. nedleggelse av Honningsvåg Postkontor vil det bli overgang til ”Post i Butikk” Vi undres da i forhold til den tjenesten som skal utføres av hvilken som helst butikkmedarbeider, hvilken kompetanse vil disse ha for å yte service til oss som postkunder. Hvorfor kreves det i dag utdannelse hos de som skal jobbe i Posten når man i neste omgang setter denne tjenesten ut til butikkansatte uten noen formell kompetanse?

Et annet moment i så måte er også det at ved overgang til denne type posttjeneste vil det bli mye mer ”offentlighet” rundt tjenestene, f. eks ved oppbevaring av pakker som vil ligge godt synlig i butikken, og der avsender vil være synlig for hvem som helst. Ved overgang til ”Post i Butikk” sier jo også Posten fra seg styringen over sitt ekspedisjonsnett.

Med bakgrunn i dette er vår henstilling til departementet at dere går tilbake på dette forslaget, og går inn for å opprettholde Honningsvåg Postkontor.

På vegne av styret i Fagforbundet Nordkapp
Marith Bakkevoll Leder